Баткен облусуна 2022-жылга бөлүнгөн бюджеттер аралык трансферттери (которуулары) тууралуу

Баткен облусуна 2022-жылга бөлүнгөн бюджеттер аралык трансферттери (которуулары) тууралуу

__

Багыты Каралган Бөлүнгөн
Теңдештирүүчү трансферттер 200 216 000 с

150 163 200 с (75%)

Улуттук статистикалык комитеттин кызматкерлерине эмгек акы төлөөгө максаттуу трансфертке 10 143 000 с

9 517 800 с (93,8%)

Мамлекеттик каттоо кызматынын кызматкерлеринин эмгек акысын төлөөгө максаттуу трансферттер 7 762 900 с

5 488 600 с (70,7%)

Айыл чарба жерлерин пайдалангандыгы үчүн жер салыгынын компенсациясына максаттуу трансферттер 42 812 400 с

36 525 800 с (85,3%)

Электр энергиясынын 50% - компенсациялоого максаттуу трансферттер 470 000 000 с 212 020 000 с
2022-жылга жеңилдетилген каржылоо (кредиттер)  4 282 500 с

4 282 500 с (100%)

Бөлүшүү

Тэгдэр

Түзүлгөн

-
2162