“Кыргыз Республикасынын 2023-жылга республикалык бюджети 2024-2025-жылдарга пландаштыруу мезгили жөнүндө” Кыргыз Республикасынын Мыйзамына өзгөртүүлөрдү киргизүү тууралуу” КР Мыйзамынын долбоору

“Кыргыз Республикасынын 2023-жылга республикалык бюджети 2024-2025-жылдарга пландаштыруу мезгили жөнүндө” Кыргыз Республикасынын Мыйзамына өзгөртүүлөрдү киргизүү тууралуу” КР Мыйзамынын долбоору

2023-жылы республикалык бюджеттин жалпы кирешелери  мамлекеттик инвестициялардын гранттарын эсепке алуу менен 353 504,8 млн сом суммасында, же ИДПга карата 32,8 % алдын ала каралууда. Номиналдык мааниде республикалык бюджеттин кирешелери 2023-жылдын бекитилген бюджетине карата 28 438,7 млн сомго көбөйөт.

 

2023-жылга республикалык бюджеттин чыгашаларынын жалпы көлөмү финансылык активдерди эсепке албаганда 365 559,5 млн сом деӊгээлинде белгиленген же ИДПга карата 33,9 % (2023-жылдын бекитилген бюджетинен 19 230,3 млн сомго көп), анын ичинде бюджеттик каражаттардын эсебинен – 305 446,9 млн сом (2023-жылдын бекитилген бюджетинен 14 291,5 млн сомго көп), атайын эсептин каражаттары – 33 339,0  млн сом (2023-жылдын бекитилген бюджетинен 13 504,8 млн сомго көп), мамлекеттик инвестиялардын каражаттары – 26 773,5 млн сом (2023-жылдын бекитилген бюджетинен 8 566,0 млн сомго аз).

Финансылык активдерди эсепке алуу менен чыгашалардын жалпы суммасы 430 194,6 млн сом деңгээлинде белгиленген, анын ичинде бюджеттик каражаттардын эсебинен – 352 167,4 млн сом (2023-жылдын бекитилген бюджетинен 35 112,8 млн. сомго көп), атайын эсептердин каражаттары – 33 798,0 млн сом (2023-жылдын бекитилген бюджетинен 13 958,0 млн сомго көп), мамлекеттик инвестициялардын каражаттары – 44 229,1 млн сом (2023-жылдын бекитилген бюджетинен 3 342,1 млн сомго аз).

2023-жылга республикалык бюджеттин тартыштыгы 12 054,7 млн  сомду, же ИДПнын 1,1 % түзөт. 2023-жылдын бекитилген көрсөткүчтөрүнө салыштырмалуу тартыштык 9 208,5 млн сомго азайган.

Бюджеттин тартыштыгын жабууга 2023-жылы каржылоо булактары 12 054,7 млн сом суммасында алдын ала каралган. 

Ички булактар боюнча 4 051,4 млн сом суммасында терс сальдо алдын ала каралган. 

Тиркелген файлдар

Бөлүшүү

Тэгдэр

Түзүлгөн

Алтынай
1684