Кыргыз Республикасынын тышкы жана ички карызы тууралуу

Кыргыз Республикасынын тышкы жана ички карызы тууралуу

2022-жылдын январь-сентябрь айлары үчүн отчет (2021-жылга салыштырмалуу)

Мамлекеттик тышкы карыз
2021 2022
15 212,5 млн. сом 16 292,8 млн. сом

 

Мамлекеттик ички карыз
2021 2022
14 320,3 млн. сом 8 414,1 млн. сом

Жалпысынан 2022-жылдын акыркы тогуз айында 24 706,9 млн. сом бөлүндү.

Бөлүшүү

Түзүлгөн

-
2630