РБ 2022-ЖЫЛГА КАРАТА АТКАРЫЛЫШЫ БОЮНЧА КООМДУК УГУУ

РБ 2022-ЖЫЛГА КАРАТА АТКАРЫЛЫШЫ БОЮНЧА КООМДУК УГУУ

КР Финансы министрлигинде 2022-жылга республикалык бюджеттин аткарылышы боюнча коомдук угуулар болуп өттү.

Угууну КР Финансы министринин орун басары У.Даникеев алып барды. Министрдин орун басары тараптардын бардык кайрылууларын укту, анын ичинде башка министрликтердин өкүлдөрү жана жергиликтүү бийлик өкүлдөрү да бар.

2022-жылы республикалык бюджеттин аткарылышынын жыйынтыгы боюнча маалыматтардын негизинде кирешелердин жалпы көлөмү 270,4 млрд. сом тузуп, 2021-жылга салыштырмалуу 83,0 млрд. сомго өстү же өсүү темпи 144,3% түздү.

Республикалык бюджеттин чыгымдары 283,5 млрд.сомду түздү. 2021-жылга салыштырмалуу 92,5 млрд.сомго көбөйгөн.

Чыгымдардын социалдык маанидеги беренелери боюнча бюджеттик мекемелерден келип түшкөн бардык табыштамалар толук көлөмдө аткарылган, анын ичинде эмгек акы, Социалдык фондго чегерүүлөр, дары-дармектер, тамак-аш, жөлөкпулдар, стипендиялар жана мамлекеттик карызды тейлөө беренелери толук канааттандырылды.

2022-жыл бюджеттин киреше бөлүгүнүн өсүшү менен жана эмгек акы, социалдык жактан колдоо, пособиялар маанилүү деңгээлде көтөрүлгөндүгү менен айырмаланат.

Түзүлгөн

Алтынай
2509