“Кыргыз Республикасынын 2023-жылга жана 2024-2025-жылдарга пландык мезгилге республикалык бюджети” жөнүндө Кыргыз Республикасынын Мыйзамынын долбооруна коомдук угуу.

“Кыргыз Республикасынын 2023-жылга жана 2024-2025-жылдарга пландык мезгилге республикалык бюджети” жөнүндө Кыргыз Республикасынын Мыйзамынын долбооруна коомдук угуу.

16/09/22 10:00

Кыргыз Республикасынын Бюджеттик кодексинин 71 жана 127-беренелерин ишке ашыруу максатында, бюджеттик ачык-айкындуулукту камсыз кылуу, жарандардын бюджеттик процесске катышуусу үчүн шарттарды түзүү, коомдук пикирди иликтөө жана сунуштарды алуу максатында, Кыргыз Республикасынын Финансы министрлиги 2022-жылдын 16-сентябрында саат 10:00 дө «Кыргыз Республикасынын 2023-жылга жана 2024-2025-жылдарга республикалык бюджети» жөнүндө Кыргыз Республикасынын Мыйзамынын долбоору боюнча коомдук бюджеттик угууну өткөрөт.

Тиркелген файлдар

rar
бюджет 23.rar

7691665 MB

Бөлүшүү

Тэгдэр

Түзүлгөн

-
1650