2022-жылдын январь–ноябрь айларына мамлекеттик карызды тейлөө тууралуу маалымат

2022-жылдын январь–ноябрь айларына мамлекеттик карызды тейлөө тууралуу маалымат

2022-жылдын январь-ноябрь айларына маалымат

Кыргыз Республикасынын ички мамлекеттик карызын тейлөөгө республикалык бюджеттен 10 006,7 млн. сом бөлүндү. 

Мамлекеттик тышкы карызга 20 634,1 млн. сом жиберилди.

Жалпысынан бюджеттен 2022-жылдын 11-айына Кыргыз Республикасынын ички жана тышкы карыздарына 30 640,8 миллион сом бөлүндү.

Бүгүнкү күндө Кыргыз Республикасынын мамлекеттик карызы 434 437, 12  млн сомду ($5,2 млрд.) түзөт.  

Бөлүшүү

Түзүлгөн

-
3198