2022-жылдын январь – октябрь айларына мамлекеттик карызды тейлөө тууралуу маалымат

2022-жылдын январь – октябрь айларына мамлекеттик карызды тейлөө тууралуу маалымат

2022-жылдын 30-сентябрына карата Кыргыз Республикасынын мамлекеттик карызынын көлөмү (тышкы + ички) 5 217,88 миллион АКШ долларын (418 384,37 миллион сом) түздү. Алар:

  • 79,8% мамлекеттик тышкы карыз: 4 162,60 млн АКШ доллары (333 769,18 млн сом);
  • 20,2% мамлекеттик ички карыз: 1 055,28 млн АКШ доллары (84 615,19 млн сом). 

2022-жылдын январь-октябрь айларында Кыргыз Республикасынын мамлекеттик карызын тейлөөгө (тышкы + ички) Кыргыз Республикасынын республикалык бюджетинен иш жүзүндө 28 854,4 миллион сом өлчөмүндө каражат бөлүндү.
Алар:

  • мамлекеттик тышкы карыз боюнча = 19 511,1 млн. сом;
  • мамлекеттик ички карыз боюнча = 9343,3 млн.

2022-жылдын январь-октябрында Кыргыз Республикасынын республикалык бюджетине мамлекеттик баалуу кагаздарды чыгаруудан (МКВ жана МКО) иш жүзүндө 12 398,7 млн сом түштү.
 

Бөлүшүү

Түзүлгөн

-
7621