Товарларды, жумуштарды, кызмат көрсөтүүлөрдү жана консультациялык кызмат көрсөтүүлөрдү мамлекеттик сатып алууда башкаруу» темасындагы тренинг аяктады

Товарларды, жумуштарды, кызмат көрсөтүүлөрдү жана консультациялык кызмат көрсөтүүлөрдү мамлекеттик сатып алууда башкаруу» темасындагы тренинг аяктады

Бүгүн, 2022-жылдын 13-сентябрынан 15-сентябрына чейин Кыргыз Республикасынын Финансы министрлигинин Окуу борбору тарабынан «Товарларды, жумуштарды, кызмат көрсөтүүлөрдү жана консультациялык кызмат көрсөтүүлөрдү мамлекеттик сатып алууда башкаруу» темасындагы тереңдетилген курстун мазмунун талкуулоо боюнча тренерлердин квалификациясын жогорулатуу максатында FAST USAID долбоорунун колдоосу менен уюштурулган тренинг аяктады.

 

Тренингдин негизги максаты: «Товарларды, жумуштарды, кызмат көрсөтүүлөрдү жана консультациялык кызмат көрсөтүүлөрдү мамлекеттик сатып алууда башкаруу» тереңдетилген курсу боюнча угуучуларга арналган окуу модулдарынын мазмунун Кыргыз Республикасынын Финансы министрлигинин Окуу борборунун 30 тренери менен талкуулоо ишке ашырылды. Бул окуу модулдар, мамлекеттик сатып алуулардын жаңы мыйзамдарынын талаптарына ылайык иштелип чыккан.

Тренерлердин командасы мыйзамдардын нормалары боюнча бирдей түшүнүк алганын жана Кыргыз Республикасынын мамлекеттик сатып алуулар чөйрөсүндөгү жаңы мыйзамдарына ылайык иштелип чыккан окуу модулдарын колдонуу менен алардын угуучуларды окутууга толугу менен даяр экендигин белгилөөгө болот.

Тренингдин жүрүшүндө негизги баямандачылар Кыргыз Республикасынын Финансы министрлигинин Окуу борборунун тренерлери, эксперт-консультанттар: Уланбек уулу Дастан, Абдымомунова С.Р., Абдыкаров Т.А., Шакитов А.С. болушту жана алардын ичинен экөө FAST USAID долбоорунун консультанттары болуп саналат.

Тренингдин аягында тренерлердин квалификациясын жогорулатуу курсун аяктагандыгы тууралуу сертификаттарды расмий тапшыруу аземи болду.

Окуу борбору, быйыл сентярь айында биринчи жолу «Товарларды, жумуштарды, кызмат көрсөтүүлөрдү жана консультациялык кызмат көрсөтүүлөрдү мамлекеттик сатып алууда башкаруу» квалификациясын жогорулатуу курсуна пилоттук группаны кабыл алууну жарыялайт.

Маалымат үчүн: 0 700 22 33 88 (Элзатбек), 0 709 36 99 20 (Арсен) жана Окуу борборунун төмөндөгү номерине (312) 66 15 97 кайрылууга болот.

Курска арыздар: ucmfkr@gmail.com почтасы аркылуу кабыл алынат.

Бөлүшүү

Түзүлгөн

-
2074