"Борборлоштурулган бирдиктүү бухгалтердик эсеп" боюнча окутуу

"Борборлоштурулган бирдиктүү бухгалтердик эсеп" боюнча окутуу

КР Финансы министрлигинин Борбордук казыналыгы 2024-жылдын 26-27-январынан тарта министрликтин аймактык башкармалыктарынын кызматкерлери үчүн окутууларды өткөрө баштады.

Кызматкерлер министрликтин Окуу борборунун базасында оффлайн форматта окутуудан өтүштү.

Окутуу процессинде кызматкерлер региондордун бюджеттик мекемелеринин бухгалтерлерине консультациялык-методикалык жардам көрсөтө алышат, мында "борбордоштурулган эсеп" автоматташтырылган маалыматтык системасын жана эсептердин бирдиктүү планын иш жүзүндө колдонуу боюнча көндүмдөргө жана билимдерге ээ болушат.

Эске сала кетсек, 2024-жылдын 1-январынан тартып  «Борборлоштурулган бухгалтердик эсеп» автоматташтырылган маалымат системасында бухгалтердик эсеп жана Бирдиктүү эсепке алуу планына ылайык   мамлекеттик башкаруу чөйрөсүндөгү бюджеттик мекемелер бухгалтердик эсепти жүргүзүшөт.

Бөлүшүү

Түзүлгөн

Сезим
674