Контракттарды банктык колдоо боюнча окутуу

Контракттарды банктык колдоо боюнча окутуу

Кыргыз Республикасынын Финансы министрлигинин Окуу борбору  “Кыргыз Республикасынын Финансы министрлиги катышуучуларды контракттарды банктык колдоо боюнча андан ары окутуу максатында 2024-жылы «Кыргыз Республикасынын мамлекеттик сатып алуулар чөйрөсүндөгү контракттарды банктык колдоону камсыз кылуу» окуу семинарларын өткөрүүдө.

Кыргыз Республикасынын Финансы министрлигинин Окуу борбору  “Кыргыз Республикасынын Финансы министрлиги катышуучуларды контракттарды банктык колдоо боюнча андан ары окутуу максатында 2024-жылы «Кыргыз Республикасынын мамлекеттик сатып алуулар чөйрөсүндөгү контракттарды банктык колдоону камсыз кылуу» окуу семинарларын өткөрүүдө.
Түзүлгөн жагдайларга байланыштуу, 2024-жылдын 6-мартына белгиленген мамлекеттик сатып алуулар чөйрөсүндөгү контракттарды банктык колдоону колдонуу боюнча жеткирүүчүлөр жана подрядчылар үчүн окуу семинары 2024-жылдын 13-мартына жылдырылды. Кыргыз Республикасынын Финансы министрлиги келтирилген ыңгайсыздыктарды түшүнүү менен кабыл алууңуздарды суранат.

Бөлүшүү

Тэгдэр

Түзүлгөн

Алтынай
799

Окшош жаңылыктар