Кыргыз Республикасынын Финансы министрлигинин кадрдык резервине ачык конкурстук тандоону жарыялайбыз

Кыргыз Республикасынын Финансы министрлигинин кадрдык резервине ачык конкурстук тандоону жарыялайбыз

Борбордук аппараттын улук тобунун административдик мамлекеттик кызмат орундарын ээлөөгө

Министерство финансов КР в соответствии с Законом “О государственной гражданской службе и муниципальной службе” обьявляет открытый конкурсный отбор в рпезерв кадров Министерства финансов КР 

Тиркелген файлдар

Бөлүшүү

Тэгдэр

Түзүлгөн

Алтынай
936