2024-2028-жылдарга Кыргыз Республикасынын фискалдык саясатынын негизги багыттары

2024-2028-жылдарга Кыргыз Республикасынын фискалдык саясатынын негизги багыттары

Кыргыз Республикасынын Финансы министрлиги тарабынан Кыргыз Республикасынын Бюджеттик кодексинин 82-беренесине ылайык 2024-2028-жылдарга Кыргыз Республикасынын фискалдык саясатынын негизги багыттары түзүлдү.

2024-2028-жылдарга Кыргыз Республикасынын фискалдык саясатынын негизги багыттары орто мөөнөттүү макроэкономикалык божомолду жана орто мөөнөттүү бюджеттик негизди, анын ичинде 2024-2026-жылдарга республикалык бюджеттин долбоорун түзүү үчүн бюджеттик каражаттардын башкы тескөөчүлөрү боюнча контролдук цифраларды камтыйт.

            Маалымдама катары: Орто мөөнөттүү мезгилге Кыргыз Республикасынын фискалдык саясатынын негизги багыттары - алдыдагы мезгилге фискалдык саясатты ишке ашыруунун негиздерин аныктоочу жана Министрлер Кабинетине жалпыланган жана ар бир тармак боюнча боло турган чыгашаларды болжолдоштуруу максатында ресурстардын келечектеги көлөмдөрү тууралуу мүмкүндүк берүүчү мамлекеттик каржыны башкаруу инструменти болуп саналат.

Бөлүшүү

Түзүлгөн

Назик
1725