КОРРУПЦИЯГА КАРШЫ КҮРӨШТӨН 10 МЛРД СОМ ТҮШТҮ

КОРРУПЦИЯГА КАРШЫ КҮРӨШТӨН 10 МЛРД СОМ ТҮШТҮ

КОРРУПЦИЯГА КАРШЫ КҮРӨШТӨН 10 МЛРД СОМ ТҮШТҮ

 

Түзүлгөн

Алтынай
1647