Кыргыз Республикасынын 2022-жылга мамлекеттик бюджетинин аткарылышы жөнүндө отчет. Түшүндүрмө

Кыргыз Республикасынын 2022-жылга мамлекеттик бюджетинин аткарылышы жөнүндө отчет. Түшүндүрмө

2022-2024-жылдарга Кыргыз Республикасынын Фискалдык саясатынын негизги багыттарын, ошондой эле Кыргыз Республикасынын 2022-жылга бюджетинин долбоорун жана 2023-2024-жылдарга болжолун түзүүдө, Кыргыз Республикасынын Министрлер Кабинетинин 2021-жылдын 28-июнундагы №47 “2022-2024-жылдарга Кыргыз Республикасын социалдык-экономикалык өнүктүрүүнүн орто мөөнөттүү болжолу жөнүндө” токтому менен бекитилген макроэкономикалык көрсөткүчтөр негиз катары алынган.

2022-2024-жылдарга Кыргыз Республикасынын Фискалдык саясатынын негизги багыттарын, ошондой эле Кыргыз Республикасынын 2022-жылга бюджетинин долбоорун жана 2023-2024-жылдарга болжолун түзүүдө, Кыргыз Республикасынын Министрлер Кабинетинин 2021-жылдын 28-июнундагы №47 “2022-2024-жылдарга Кыргыз Республикасын социалдык-экономикалык өнүктүрүүнүн орто мөөнөттүү болжолу жөнүндө” токтому менен бекитилген макроэкономикалык көрсөткүчтөр негиз катары алынган. “Кыргыз Республикасынын 2022-жылга республикалык бюджети жана 2023-2024-жылдарга болжолу жөнүндө” Кыргыз Республикасынын Мыйзамына өзгөртүүлөрдү жана толуктоолорду киргизүүдө Кыргыз Республикасынын Министрлер Кабинетинин 2022-жылдын 6-сентябрындагы №484 “2023-2027-жылдарга Кыргыз Республикасын социалдык-экономикалык өнүктүрүүнүн болжолу жөнүндө” токтому менен бекитилген макроэкономикалык көрсөткүчтөр негиз катары алынган

Тиркелген файлдар

pdf
2022_кр.pdf

2.28 MB

pdf
2022_ру.pdf

2.18 MB

Бөлүшүү

Тэгдэр

Түзүлгөн

Назик
1225

Окшош жаңылыктар