2023-жыл үчүн КР мамлекеттик бюджетинин аткарылышы жөнүндө отчет (ТАКТАЛГАН)

2023-жыл үчүн КР мамлекеттик бюджетинин аткарылышы жөнүндө отчет (ТАКТАЛГАН)

2023-жыл үчүн КР мамлекеттик бюджетинин аткарылышы жөнүндө отчет (ТАКТАЛГАН)

2023-жыл үчүн КР мамлекеттик бюджетинин аткарылышы жөнүндө отчет (ТАКТАЛГАН)

Бөлүшүү

Тэгдэр

Түзүлгөн

Сезим
1130