КИЧИ-КЕМИН АЙЫЛЫНДА СЕЙИЛ БАГЫ АЧЫЛУУ АЗЕМИ БОЛУП ӨТТҮ

КИЧИ-КЕМИН АЙЫЛЫНДА СЕЙИЛ БАГЫ АЧЫЛУУ АЗЕМИ БОЛУП ӨТТҮ

Кичи-Кемин айылында сейил багы ачылуу аземи болуп өттү.

Кыргыз Республикасынын Финансы министрлиги республикалык бюджеттин эсебинен Кемин райондук өнүктүрүү фондуна 11 млн 745 миң сом каржыланды. Бул сейил бактын курулушу 2021-жылы башталган.

Бөлүшүү

Тэгдэр

Түзүлгөн

Алтынай
1912