2023-жылга коррупциянын алдын алуу боюнча иш планы

2023-жылга коррупциянын алдын алуу боюнча иш планы

2023-жылга коррупциянын алдын алуу боюнча иш планы

2023-жылга карата башкармалыктын/бөлүмдүн иш планы

Иш-чаралар

Аткаруу мөөнөтү

Жооптуу аткаруучулар

Күтүлгөн натыйжа

   1.

1.1. 2023-жылга Кыргыз Республикасынын Финансы министрлигинин ведомстволук жана аймактык бөлүмдөрүнүн коррупцияга каршы аракеттенүү боюнча иш-чаралар Планын түзүүнү жана аларды аткаруу процессин координациялоо

Дайыма

Коррупциянын алдын алуу маселелери боюнча ыйгарым укуктуу

2023-жылга Кыргыз Республикасынын Финансы министрлигинин ведомстволук жана аймактык бөлүмдөрүнүн коррупцияга каршы аракеттенүү боюнча иш-чаралар Планы жана пландардын аткарылышы жөнүндө отчеттор

1.2. Жогору турган мамлекеттик органдардын тапшырмаларын, мамлекеттик органдардын, юридикалык жана жеке жактардын суроо-талаптарын жана кайрылууларын кароо жана тиешелүү маалыматтарды даярдоо

Дайыма

Коррупциянын алдын алуу маселелери боюнча ыйгарым укуктуу

Суралган маалыматты өз убагында берүү

1.3. Коррупциянын алдын алуу маселелери боюнча ыйгарым укуктуу менен Кыргыз Республикасынын Финансы министрлигинин түзүмдүк бөлүмдөрү жөнүндө жоболорго экспертиза жүргүзүү жана корутунду даярдоо

Дайыма

Коррупциянын алдын алуу маселелери боюнча ыйгарым укуктуу

Кыргыз Республикасынын Финансы министрлигинин түзүмдүк бөлүмдөрү жөнүндө бардык жоболорду коррупциянын алдын алуу маселелери боюнча ыйгарым укуктуу менен макулдашуу

1.4. Түзүмдүк, ведомстволук жана аймактык бөлүнүштөрдүн коррупцияга каршы иш-чараларды жүргүзүүсүнө, алардын функциялык иштерине мониторинг жүргүзүү

Дайыма

Коррупциянын алдын алуу маселелери боюнча ыйгарым укуктуу

Өткөрүлгөн иш-чаралар

1.5. Кыргыз Республикасынын Финансы министрлигинин комиссияларынын ишине катышуу

Дайыма

Коррупциянын алдын алуу маселелери боюнча ыйгарым укуктуу

Коррупциянын алдын алуу маселелери боюнча ыйгарым укуктуу адам төмөнкү комиссиялардын курамында:

- этика боюнча комиссия;

- конкурстук комиссия;

- бюджеттик комиссия жана башкалар

1.6. Кыргыз Республикасынын Президентине караштуу Антикоррупциялык ишкердик кеңешинин катчылыгы менен өз ара аракеттенүүнү уюштуруу

Дайыма

Коррупциянын алдын алуу маселелери боюнча ыйгарым укуктуу

Кыргыз Республикасынын Президентине караштуу Антикоррупциялык ишкердик кеңештин жумушчу топторуна катышуу

1.7. Жүргүзүлүп жаткан реформаларды жана кабыл алынып жаткан коррупцияга каршы чараларды иш жүзүндө аткаруу механизмдерин ишке ашырууда практикалык көмөк көрсөтүү

Дайыма

Коррупциянын алдын алуу маселелери боюнча ыйгарым укуктуу

Реформаларга катышуу

1.8. Коррупцияга каршы чаралардын толук жана натыйжалуу аткарылышына тоскоол болгон системалык кемчиликтерди табуу, ошондой эле аларды четтетүү боюнча сунуштарды киргизүү

Дайыма

Коррупциянын алдын алуу маселелери боюнча ыйгарым укуктуу

Жетекчиликке сунуштар

1.9. Жарандардын жана юридикалык жактардын арыздарын жана кайрылууларын, анын ичинде "ишеним телефону" жана электрондук почта аркылуу келип түшкөн арыздарда коррупция фактылары жөнүндө маалыматтардын бар экендигине карата кароо

Дайыма

Коррупциянын алдын алуу маселелери боюнча ыйгарым укуктуу

Жетекчиликке сунуштар

1.10. Инновациялык идеяларды иштеп чыгуу, мыйзамдарды өркүндөтүү, бюрократизмди жана башка административдик тоскоолдуктарды четтетүү боюнча сунуштарды киргизүү, ошондой эле башкарууну уюштуруунун заманбап методдорун киргизүү

Дайыма

Коррупциянын алдын алуу маселелери боюнча ыйгарым укуктуу

Жетекчиликке сунуштар

1.11. Коррупцияга каршы аракеттенүү боюнча анын натыйжаларын киргизүүнүн алгылыктуулугу жөнүндө сунуштарды иштеп чыгуу менен тиешелүү эл аралык тажрыйбаны жана чет өлкөлүк мыйзамдарды үйрөнүү

Дайыма

Коррупциянын алдын алуу маселелери боюнча ыйгарым укуктуу

Мамлекеттик финансыны башкаруу жана коррупцияга каршы аракеттенүү боюнча практикага киргизүү

1.12. Министрликтин ишинде максималдуу санариптештирүүнү улантуу жана ачык-айкындуулукту жана отчеттуулукту камсыздоо боюнча иштерди көзөмөлдөө

Дайыма

Коррупциянын алдын алуу маселелери боюнча ыйгарым укуктуу

Санариптештирүү маселелерине катышуу

1.13. Бюджет маселелери боюнча бюджеттик мекемелер жана түзүмдүк бөлүмдөр менен кат алышууларга коррупциялык тобокелдиктердин болушуна мониторинг жүргүзүү

Дайыма

Коррупциянын алдын алуу маселелери боюнча ыйгарым укуктуу

Ай сайын кат алышууну текшерүү

1.14. Экономикалык кызматташтык жана өнүктүрүү Уюмунун Антикоррупциялык тармагы ишке ашырып жаткан коррупцияга каршы күрөшүү боюнча иш-аракеттердин Стамбул планынын алкагында сунуштамалардын аткарылышын контролдоо жана алардын мониторинги тууралуу отчетторду даярдоо

Дайыма

Коррупциянын алдын алуу маселелери боюнча ыйгарым укуктуу

Мониторингдин жыйынтыктары тууралуу отчет

1.15. Ички контролдун жана аудиттин методологиялык ишин, ошондой эле министрликтин жана ведомстволук бөлүмдөрдүн ички аудит кызматтарынын ишин баалоо

Дайыма

Коррупциянын алдын алуу маселелери боюнча ыйгарым укуктуу

Жетекчиликке сунуштар

2.

2.1. Ченемдик укуктук актылардын бардык долбоорлоруна антикоррупциялык экспертиза жүргүзүүнү практикада камсыз кылуу, ошондой эле колдонуудагы актылардын натыйжалуулугуна тандап коррупцияга каршы экспертиза жана мониторинг жүргүзүү. Экспертиза жүргүзүүнүн мурунку тажрыйбасын талдоонун негизинде жана коомчулук менен кеңешүүдөн кийин коррупциогендик факторлордун жана тобокелдиктердин практикалык мисалдарын кошуу менен антикоррупциялык экспертиза жүргүзүүнүн деталдуу методикасын иштеп чыгуу

Дайыма

Коррупциянын алдын алуу маселелери боюнча ыйгарым укуктуу

Коомдук талкуулоону талап кылган ЧУАнын бардык долбоорлору милдеттүү түрдө Кыргыз Республикасынын Финансы министрлигинин Коомдук кеңешинин дарегине жиберилет

3.

3.1. Министрликтин системасындагы коррупциялык тобокелдиктердин жана коррупциогендик кызмат орундарынын тизмесин жаңылоо

Дайыма

Коррупциянын алдын алуу маселелери боюнча ыйгарым укуктуу

Министрликтин системасындагы коррупциялык тобокелдиктердин жана коррупциогендик кызмат орундарынын тизмеси

3.2. Коррупциялык факторлорду жоюу бөлүгүндө бюджеттик процессти өркүндөтүү боюнча сунуштарды киргизүү

Дайыма

Коррупциянын алдын алуу маселелери боюнча ыйгарым укуктуу

Өркүндөтүү боюнча сунуштар

3.3. Министрдин орун басарларынын функцияларын жыл сайын кайра бөлүштүрүү жөнүндө министрге сунуштарды киргизүү

Дайыма

Коррупциянын алдын алуу маселелери боюнча ыйгарым укуктуу

Жетекчиликке сунуштар

4.

4.1. Мамлекеттик башкаруу системасындагы коррупциянын абалы жөнүндө маалыматтарды чогултуу жана талдоо, коррупциялык укук бузууларга байланыштуу кырдаалды талдоону эске алуу менен коррупцияга каршы аракеттенүүнүн жана алдын алуунун негизги багыттарын аныктоо

Дайыма

Коррупциянын алдын алуу маселелери боюнча ыйгарым укуктуу

Координациялык кеңешмеге координациялык ишти баалоо, биргелешкен чечимдердин натыйжалуулугу жана аларды ишке ашыруу, эксперттик кеңештерди жана жумушчу топторду түзүү маселелери боюнча негизделген сунуштарды киргизүү

4.2 Макулдашылган антикоррупциялык  чаралардын комплексин иштеп чыгуу жана кабыл алуу, антикоррупциялык иш-чаралардын натыйжалуулугун жогорулатууга багытталган аларды укуктук жөнгө салууну өркүндөтүү, ошондой эле Кыргыз Республикасынын Финансы министрлигинин ишинин натыйжалуулугун жогорулатуу боюнча системалуу чараларды иштеп чыгуу жана макулдашылган чечимдерди кабыл алуу, коррупциялык аракеттерди жасоого өбөлгө болуучу себептерди жана шарттарды алдын алуу, жоюу

Дайыма

Коррупциянын алдын алуу маселелери боюнча ыйгарым укуктуу

Коррупцияга каршы системалуу чараларды иштеп чыгуу

4.3. Лицензиялык, уруксат берүү, каттоо жана башка административдик функцияларды (мамлекеттик сатып алууларды кошкондо) жүзөгө ашыруу боюнча, ошондой эле башка мамлекеттик кызматтарды көрсөтүү боюнча Кыргыз Республикасынын Финансы министрлигинин ишине мониторинг жүргүзүү жана баалоо

Дайыма

Коррупциянын алдын алуу маселелери боюнча ыйгарым укуктуу

Макулдашылган чечимди талап кылган документтердин, талкуулардын жана башка материалдардын долбоорлорун киргизүү

4.4. Коррупциянын пайда болушуна жана жайылышына алып келген себептерди жана шарттарды аныктоо максатында Кыргыз Республикасынын Финансы министрлигинин ишине мониторинг жүргүзүү, коррупциянын алдын алуу боюнча чараларды иштеп чыгуу, алардын иштешинин уюштуруу-укуктук механизмдерин иштеп чыгуу, мамлекеттик кызмат өтөөдө кызмат адамдары тарабынан мыйзамдарда каралган чектөөлөрдүн жана тыюу салуулардын сакталышына контролду күчөтүү

Дайыма

Коррупциянын алдын алуу маселелери боюнча ыйгарым укуктуу

Кыргыз Республикасынын Финансы министрлигинин көлөмүнө жана компетенциясына ылайык кабыл алынган чечимдерди аткаруу, ошондой эле коррупцияга каршы аракеттенүү маселелери боюнча Кыргыз Республикасынын укук коргоо, фискалдык жана башка мамлекеттик органдарынын, жергиликтүү өз алдынча башкаруу органдарынын Координациялык кеңешмесинин ишинен келип чыккан башка функцияларды аткаруу

5.

5.1. Антикоррупциялык саясатты ишке ашыруу боюнча ишти координациялоо үчүн персонал менен иштөө бөлүмүнөн алынган Министрликтин түзүмдүк, ведомстволук жана аймактык бөлүнүштөрүндөгү бош кызмат орундары жөнүндө тиешелүү маалыматтарды талдоо

Дайыма

Коррупциянын алдын алуу маселелери боюнча ыйгарым укуктуу

Жетекчиликке сунуштар

6.

6.1. Министрликтин антикоррупциялык пландарын ишке ашыруу боюнча отчетторду, коррупциялык тобокелдиктердин жана коррупциогендик кызмат орундарынын тизмесин жана коррупциянын алдын алуу чөйрөсүндөгү башка иш-чараларды министрликтин расмий сайтына жайгаштыруу жана чагылдыруу

Дайыма

Коррупциянын алдын алуу маселелери боюнча ыйгарым укуктуу

Министрликтин антикоррупциялык пландарын, коррупциялык тобокелдиктердин жана коррупциогендик кызмат орундарынын тизмесин жана коррупциянын алдын алуу чөйрөсүндөгү башка иш-чараларды ишке ашыруу боюнча отчетторун жарыялоо

6.2. Коррупциялык укук бузуулар фактылары жөнүндө жалпыга маалымдоо каражаттарында жарыяланган маалыматтарды, ошондой эле министрликтин кызматкерлери тарабынан кызматтык жүрүм-турумга карата талаптардын бузулгандыгы жана маалыматтардын бар экендигине талдоо жүргүзүү

Дайыма

Коррупциянын алдын алуу маселелери боюнча ыйгарым укуктуу

Министрликтин кызматкерлери тарабынан коррупциялык укук бузуу фактылары жөнүндө маалыматтардын бар экендигине карата жалпыга маалымдоо каражаттарындагы билдирүүлөрдү талдоо

6.3. Коррупция койгөйлөрүнө, коррупциогендик факторлорго жана коррупцияга каршы саясатты ишке ашыруу чараларына арналган жалпыга маалымдоо каражаттарындагы жарыялоолорго мониторинг жүргүзүү маселелери боюнча материалдарды даярдоо жана жетекчиликке берүү

Дайыма

Коррупциянын алдын алуу маселелери боюнча ыйгарым укуктуу

Жетекчиликке маалымат

7.

7.1. Антикоррупциялык саясат чөйрөсүндөгү ченемдик укуктук актылардын, стратегиялардын жана программалардын долбоорлорун иштеп чыгууга жана аларды ишке ашырууга мониторинг жүргүзүүгө жарандык коомдун кеңири жана ачык катышуусун камсыз кылуу

Дайыма

Коррупциянын алдын алуу маселелери боюнча ыйгарым укуктуу

Тегерек столдорду, талкууларды өткөрүү

7.2. Кыргыз Республикасынын Финансы министрлигинин Коомдук кеңешинин ишин уюштуруу

Дайыма

Коррупциянын алдын алуу маселелери боюнча ыйгарым укуктуу

Кызматташуу жөнүндө Меморандум

8.

8.1. Министрликтин түзүмдүк, ведомстволук жана аймактык бөлүмдөрүнүн кызматкерлери үчүн коррупцияга каршы аракеттенүү боюнча семинарларды өткөрөт, министрликтин кызматкерлерин антикоррупциялык саясат жаатында окутат

Дайыма

Коррупциянын алдын алуу маселелери боюнча ыйгарым укуктуу

Коррупциялык факторлорду азайтуу

8.2. Кызматкерлерди коррупциялык укук бузууларды жасоого, анын ичинде кызыкчылыктардын кагылышына байланышкан фактыларды эсепке алууну жүргүзүү жана мындай кырдаалдарда зарыл чараларды көрүү маселелери боюнча аларга кеңеш берүү

Дайыма

Коррупциянын алдын алуу маселелери боюнча ыйгарым укуктуу

Кызматкерлерди кыскартуу фактыларын эсепке алуу

8.3. Кызыкчылыктардын кагылышуусу жөнүндө Мыйзамдын аткарылышына жана анын кызыкчылыктардын кагылышуусунун таралышына тийгизген таасирине туруктуу мониторинг жүргүзөт

Дайыма

Коррупциянын алдын алуу маселелери боюнча ыйгарым укуктуу

Кызыкчылыктардын кагылышы жөнүндө маалымат

8.4. Министрликтин кызматкерлерин кирешелерди жана мүлктөрдү декларациялоо маселелери боюнча үзгүлтүксүз, практикалык окутуудан өткөрөт

Дайыма

Коррупциянын алдын алуу маселелери боюнча ыйгарым укуктуу

Декларацияларды толук берүү

9.

9.1. Этика маселелери боюнча кызматкерлерди окутуу системасын уюштуруу жана этика боюнча комиссия менен өз ара аракетте этикалык ченемдердин сакталышына контролду камсыздоо

Дайыма

Коррупциянын алдын алуу маселелери боюнча ыйгарым укуктуу

Окуу планы

9.2. Коррупциялык байланыштардын пайда болушунун алдын алуу максатында жүргүзүлүп жаткан кадрдык ротацияга көз салуу

Дайыма

Коррупциянын алдын алуу маселелери боюнча ыйгарым укуктуу

Коррупциялык байланыштарды аныктоо

Түзүлгөн

Алтынай
2317