Бош каражаттарын коммерциялык банктарда жайгаштырылганын билдирет.

Бош каражаттарын коммерциялык банктарда жайгаштырылганын билдирет.

Кыргыз Республикасынын Финансы министрлиги, Кыргыз Республикасынын Министрлер Кабинетинин

Кыргыз Республикасынын Финансы министрлиги, Кыргыз Республикасынын Министрлер Кабинетинин 2022-жылдын 11-мартындагы №135 "Кыргыз Республикасынын бюджеттик системасынын бюджеттеринин убактылуу бош каражаттарын коммерциялык банктарда жайгаштыруу тартибин бекитүү жөнүндө" токтомуна ылайык, 2023 жылдын 16 февралында конкурстук комиссиянын чечими менен Кыргыз Республикасынын бюджеттик системасынын бюджеттеринин убактылуу бош каражаттарын коммерциялык банктарда жайгаштырылганын билдирет.

Бөлүшүү

Түзүлгөн

Алтынай
2063