КР Финансы министрлигинин 100 жылдыгына карата тарыхта болуп өткөн кызыктуу фактылар менен бөлүшөбүз

КР Финансы министрлигинин 100 жылдыгына карата тарыхта болуп өткөн кызыктуу фактылар менен бөлүшөбүз

Кызыктуу ФАКТЫЛАР:

 

Кыргызстанда 1918-жылдан 1924-жылга чейин  финансы иштерин Пишпек уездинин шаардык  аткаруу комитетинин финансы-салык секциясы жүргүзүлгөн. Кыргыз автономдук облусунун революциячыл комитетинин 1924-жылы 10-декабрындагы  № 5 токтомунун негизинде облустук финансы бөлүмү уюшулган.

Совет мамлекетинин бюджеттик саясаты  Кыргызстандын өнүгүшүнүндө маанилүү роль ойногон. 1924-25-жылдары  Кыргыз  Автономия облусунун бюджети боюнча чыгаша-кирешеден дээрлик эки эсе ашкан. Мына ушул эбегейсиз тартыштык мамлекеттин эсебинен  жабылып турган. 1925-жылдын мартында Кыргызстанга жалпы союздук  бюджеттик фонддон 300 миң рубль  кошумча бөлүнгөн. Каражаттын негизги бөлүгү социалдык-маданий жана чарбалык-өндүрүш  иштерине жумшалган.

Кыргыз АССРнин аткаруу комитетинин 1926-жылдын 14-февралындагы №107 токтомунун негизинде Ф.М Сокуренконун (1924-26-жылдары иштеген) ордуна орус улутундагы Ф.А Урюпин республиканын финансы бөлүмүнүн башчылыгына келген. Кийин Ф.АУрюпин жөнүндө СССР финансы министри  А.Г. Зверев мындайча эскерет: “Менин орун басарымдын арасынан адамдык сапаты жогору Ф.А Урюпинди эскере кетмекчимин. Вологда дыйкандарынан чыккан 20 жаштагы жигит Федор Александрович 1919-ж. өз ыктыяры менен Кызыл Армияга өткөн.

1929-ж. финансы системасында иштей баштап,1926-жылы эле Кыргыз АССР нин финансы эл комиссарынын кызматын ээлеген. Кийинчерээк алб 7 жыл финансы академиясын жетектеген, ал эми 1939-жылдары СССР Эл комиссариатынын  мамлекеттик кирешер башкармалыгынын башчысы болуп дайындалган. Эл комиссарынын орун басарлык кызматынан Ф.А Урюпин мурдагыдай эле мамлекеттик кирешелер ведомствосун жетектеген,о.э.мамлекеттик эмгек-сактык кассасын тейлеген. 

Тиркелген файлдар

Бөлүшүү

Тэгдэр

Түзүлгөн

Назик
503