КР ФИНАНСЫ МИНИСТРЛИГИНИН 100 ЖЫЛДЫГЫНА КАРАТА ТАРЫХТА БОЛУП ӨТКӨН ФАКТЫЛАР ТУУРАЛУУ

КР ФИНАНСЫ МИНИСТРЛИГИНИН 100 ЖЫЛДЫГЫНА КАРАТА ТАРЫХТА БОЛУП ӨТКӨН ФАКТЫЛАР ТУУРАЛУУ

КР Финансы министрлигине 100 жыл

 Кыргызстан эмгекчилеринин демилгеси менен түзүлгөн Коргоо фондунун согуш башталгандан 1945-жылдын январына чейин кызыл Армияны чыңдоого 186 млн рубль тушкөн. “Советтик Кыргызстан” танк колониясы 1942-жылдын 17-ноябрында Сталингранддын чабуулу башталарда танкистерге берилген.

1942-45-жылдарда Кыргызстандын эмгекчилери 964,3  млн рублге зайымга жазылышкан. Жазылган сумманын кыйла бөлүгү акчалай тушкөн. Зайымдардан тышкары калк 155,9 млн рублге акча-буюм лотореясында сатып алышкан.

Тиркелген файлдар

Бөлүшүү

Тэгдэр

Түзүлгөн

Назик
588