Коммерциялык банктарга доллар чыгаруу боюнча суроолор боюнча

Коммерциялык банктарга доллар чыгаруу боюнча суроолор боюнча

Кыргыз Республикасынын Финансы министрлигинин Борбордук казыналыгы акча-кредит саясатын жөнгө салуу жана коммерциялык банктардын ишин көзөмөлдөө бөлүмдүн компетенциясына кирбейт деп билдирет. Кошумчалай кетсек, Кыргыз Республикасынын Финансы министрлигинин Борбордук казыналыгы тарабынан коммерциялык банктарга АКШ долларын сатууга/сатып алууга тыюу салуу боюнча көрсөтмөлөр болбогондугун белгилейбиз.

.

Бөлүшүү

Тэгдэр

Түзүлгөн

-
2028