«Банктык колдоону пайдалануу менен Кыргыз Республикасынын мамлекеттик сатып алуулар чөйрөсүндө сатып алууларды уюштуруунун жана келишимдерди түзүүнүн тартиби»

«Банктык колдоону пайдалануу менен Кыргыз Республикасынын мамлекеттик сатып алуулар чөйрөсүндө сатып алууларды уюштуруунун жана келишимдерди түзүүнүн тартиби»

КР Финансы министрлиги масштабдуу жүзөгө ашыруу үчүн пилоттук режимде «Банктык колдоону пайдалануу менен Кыргыз Республикасынын мамлекеттик сатып алуулар чөйрөсүндө сатып алууларды уюштуруунун жана келишимдерди түзүүнүн тартиби» жөнүндө долбоорун ишке ашыруу максатында кызыкдар тараптарды окутууга ыйгарым укуктуу банктар жана КР Финансы министрлигинин бардык Аймактык башкармалыктары үчүн семинар өткөрдү.

Семинар КР Финансы министрлигинин өнөктөшү – «Газпромбанк» АКсы (Москва шаары, РФ) тарабынан өткөрүлдү. Анда “Контракты банктык коштоону” колдонуунун этаптары, аныктаган ченемдик укуктук актылары жана төмөнкү максаттары тууралуу маалымат беришти.

«Газпромбанк» АКнын өкүлдөрү мамлекеттик сатып алуулар чөйрөсүндө “Контракты банктык коштоонун” тартибин аныктоочу ченемдик укуктук актылар жана өз ара аракеттенүү схемасы тууралуу кеңири маалымат берди. 

Семинарга ыйгарым укуктуу банктардын, КР Финансы министрлигинин Аймактык башкармалыктарынын жана башка түзүмдүк, ведомстволук бөлүмдөрүнүн 100 ашуун өкүлдөрү катышты.

Бөлүшүү

Түзүлгөн

Алтынай
2726