Бюджеттик программаларга мониторинг жүргүзүү тартиби

Бюджеттик программаларга мониторинг жүргүзүү тартиби

Бюджеттик программаларга мониторинг жүргүзүү жана бюджеттик программалардын жана чаралардын натыйжалуулугунун индикаторлоруна жетишүү жөнүндө отчетторду берүү Тартиби жана бюджеттик программалардын натыйжалуулугун баалоо Тартиби бекитилген.

2022-жылдын 1-августандагы № 436 Кыргыз Республикасынын Министрлер Кабинетинин “Бюджеттик программалардын натыйжалуулугуна мониторинг жана баалоо жүргүзүү туралуу” токтому бюджеттик программаларды жана чараларды пландаштыруунун жана ишке ашыруунун натыйжалуулугун жогорулатуу үчүн бюджеттик каражаттардын башкы тескөөчүлөрү жана ыйгарым укуктуу мамлекеттик органдар тарабынан жүзөгө ашырылуучу бюджеттик программаларга жана чараларга мониторинг жүргүзүүнүн жана баалоонун макулдашылган жана бирдиктүү процессин камсыз кылуу максатында иштелип чыккан.

Токтомго ылайык бекитилген “Бюджеттик программаларга мониторинг жүргүзүү жана бюджеттик программалардын жана чаралардын натыйжалуулугунун индикаторлоруна жетишүү жөнүндө отчетторду берүү тартиби” жана “Бюджеттик программалардын натыйжалуулугун баалоо тартиби”, министрликтердин жана ведомстволордун бюджеттик программаларынын натыйжалуулугуна баа берүү процессин камсыз кылуу максатында иштелип чыккан жана бюджеттик каражаттарды натыйжалуу пайдаланууга мониторинг жана талдоо жүргүзүү боюнча иш-чараларды карайт.

Токтом Кыргыз Республикасынын министрликтеринин, мамлекеттик комитеттеринин жана административдик ведомстволорунун пайдалануусу үчүн милдеттүү болуп саналат.

Мындан тышкары, Кыргыз Республикасынын Өкмөтүнүн 2019-жылдын 28-январындагы № 17 “Бюджеттик программалардын натыйжалуулугуна мониторинг жана баалоо жүргүзүү  тууралуу” токтому күчүн жоготту.

Тиркелген файлдар

Түзүлгөн

-
3700