Кыргыз Республикасынын бюджеттик системасынын бюджеттеринин убактылуу бош каражаттарын коммерциялык банктарда жайгаштыруу тартибин бекитүү

Кыргыз Республикасынын бюджеттик системасынын бюджеттеринин убактылуу бош каражаттарын коммерциялык банктарда жайгаштыруу тартибин бекитүү

Кыргыз Республикасынын Финансы министрлиги, Кыргыз Республикасынын Министрлер Кабинетинин 2022-жылдын 11-мартындагы №135 "Кыргыз Республикасынын бюджеттик системасынын бюджеттеринин убактылуу бош каражаттарын коммерциялык банктарда жайгаштыруу тартибин бекитүү жөнүндө" токтомуна ылайык Кыргыз Республикасынын бюджеттик системасынын бюджеттеринин убактылуу бош каражаттарын коммерциялык банктарда жайгаштыруу ниетин билдирет.

Жайгаштыруу боюнча сунуштар Кыргыз Республикасынын Финансы министрлигинин конкурстук комиссиясы тарабынан каралат. 

Жайгаштырууга каралган акча каражатынын жалпы көлөмү 4,0 млрд.сом, 9 лотко бөлүнгөн, мөөнөтү 11 ай. 

Лот №

Депозиттин суммасы (сом)

Депозиттик жайгаштыруунун мөөнөтү

(ай)

Депозит боюнча пайыздык ставканын баштапкы өлчөмү ( жылдык %)

ЛОТ №1

       650 000 000,0  

11

9,5

ЛОТ №2

       600 000 000,0  

11

9,5

ЛОТ №3

       550 000 000,0  

11

9,5

ЛОТ №4

       500 000 000,0  

11

9,5

ЛОТ №5

       450 000 000,0  

11

9,5

ЛОТ №6

       400 000 000,0  

11

9,5

ЛОТ №7

       350 000 000,0  

11

9,5

ЛОТ №8

       300 000 000,0  

11

9,5

ЛОТ №9

       200 000 000,0  

11

9,5

Жалпы

    4 000 000 000,0  

 

 

Коммерциялык банктарды тандоо конкурсуна катышууга Табыштамалар 2023-жылдын 18-январы, саат 18-00 го чейин кабыл алынат (табыштамаларды тапшыруу дареги Эркиндик бульвары 58-а, Борбордук казыналыктын имараты, 4-кабат, Болжолдоо сектору, тел: 62-59-19, 62-53-13 (3463)). 

Табыштамалардын формасы Кыргыз Республикасынын Финансы министринин сайтында жайгаштырылган (https://www.minfin.kg/posts/usloviya-konkursa ушул шилтеме аркылуу алса болот). 
 

Тиркелген файлдар

Бөлүшүү

Тэгдэр

Түзүлгөн

Алтынай
2094