ИШКЕРЛЕР ФИНАНСЫ МИНИСТРЛИГИНИН ПАЙЫЗСЫЗ НАСЫЯЛАРЫН АЛЫШТЫ

ИШКЕРЛЕР ФИНАНСЫ МИНИСТРЛИГИНИН ПАЙЫЗСЫЗ НАСЫЯЛАРЫН АЛЫШТЫ

ИШКЕРЛЕР ФИНАНСЫ МИНИСТРЛИГИНИН ПАЙЫЗСЫЗ НАСЫЯЛАРЫН АЛЫШТЫ

 

Түзүлгөн

Алтынай
1898