КРнын 2023-жылдын 11 айына мамлекеттик карызын тейлөө боюнча алдын ала маалыматы

КРнын 2023-жылдын 11 айына мамлекеттик карызын тейлөө боюнча алдын ала маалыматы

КРнын 2023-жылдын 11 айына мамлекеттик карызын тейлөө боюнча алдын ала маалыматы. 2023-жылдын 30-ноябрына карата КРнын мамлекеттик карызынын түзүмү

КРнын 2023-жылдын 11 айына мамлекеттик карызын тейлөө боюнча алдын ала маалыматы.

2023-жылдын 30-ноябрына карата КРнын мамлекеттик карызынын түзүмү

Бөлүшүү

Түзүлгөн

Сезим
678