2023-жылга мамлекеттик баалуу кагаздардын эмиссиясынын алдын ала болжолдуу календары.

2023-жылга мамлекеттик баалуу кагаздардын эмиссиясынын алдын ала болжолдуу календары.

Аукционы по выпуску ГКВ проводятся ежемесячно по четвергам. Аукционы по выпуску ГКО проводятся ежемесячно по пятницам.

 

    январь февраль март апрель май июнь июль август сентябрь октябрь ноябрь  декабрь
12 месячные ГКВ 120 120 120 120 120 120 120 120 120 100 100 45
2 летние ГКО   300   300   300   300   300   160
3 летние ГКО 350   550   550   500   550   310  
5 летние ГКО 350 350 350 350 350 400 350 350 350 350 350 300
7 летние ГКО   1300   1300   1300   1400   1400   1100
10 летние ГКО 800   1800   1800   1800   1800   1600  
Итого: 1620 2070 2820 2070 2820 2120 2770 2170 2820 2150 2360 1605
                        млн. сом

Тиркелген файлдар

Бөлүшүү

Тэгдэр

Түзүлгөн

Алтынай
2657