«Сүт секторунун өндүрүмдүүлүгүн комплекстүү жогорулатуу үчүн кошумча каржылоо» долбоору

«Сүт секторунун өндүрүмдүүлүгүн комплекстүү жогорулатуу үчүн кошумча каржылоо» долбоору

Ысык-Көл, Нарын жана Талас облустары

2023-жылдын 15-17-мартында Ысык-Көл облусунун Каракол шаарында жана Нарын облусунун Нарын шаарында КРнын Финансы министрлигинин алдындагы кредиттик линияларды башкаруу башкармалыгынын өкүлдөрүнүн (А. Ганкин, контракттык администрациялоо боюнча координатору, А. Акматов, кредит боюнча адис) жолугушуулар болуп өттү. КРнын Финансы министрлигинин алдындагы Финансы-кредиттик фонддун өкүлү (Мамлекеттик программаларды ишке ашыруу башкармалыгынын начальниги А. Озонов жана Мамлекеттик программаларды ишке ашыруу бөлүмүнүн адиси Ж. Бактыгулов) менен биргеликте райондук, облустук өкүлдөр менен финансы-кредиттик фондунун. Ганкин менен жолугушууларда СӨЗТ кредиттик досьелерин толтуруу боюнча окуу семинарлары өткөрүлдү, ошону менен бирге кредит алуу үчүн бардык керектүү документтердин болушунун маанилүүлүгү белгиленди.

Мастер-класстар аяктагандан кийин бардык катышуучулар жолугушуулардын практикалык бөлүгүнө өтүштү, анын жүрүшүндө 336 арыз жана 44 кредиттик досьелер текшерилди. Кредиттик досьелердин толуктугун жана толтуруунун тууралыгын изилдеп чыккандан кийин кээ бир карама-каршылыктар аныкталган. Текшерүүнүн жыйынтыгы менен жолугушуунун катышуучулары мобилизациялык компанияга аларды жоюу боюнча сунуштарды беришти.

2023-жылдын 24-25-мартында ушундай эле жолугушуу Талас облусунун Талас шаарында Финансы-кредиттик фонддун өкүлдөрү менен болуп өттү. Отурумдун жүрүшүндө 163 арыз жана 28 кредиттик досье текшерилип, андан соң айрым карама-каршылыктар да аныкталган. Текшерүүнүн жыйынтыгы менен жыйындын катышуучулары аларды жоюу боюнча мобилизациялык ротага сунуштарын да беришти.
 

Бөлүшүү

Түзүлгөн

Алтынай
1995