“Кыргыз Республикасынын 2023-жылга республикалык бюджети жана 2024–2025-жылдарга пландык мезгили жөнүндө” Мыйзамынын долбоору

“Кыргыз Республикасынын 2023-жылга республикалык бюджети жана 2024–2025-жылдарга пландык мезгили жөнүндө” Мыйзамынын долбоору

“Кыргыз Республикасынын 2023-жылга республикалык бюджети жана 2024–2025-жылдарга пландык мезгили жөнүндө” КР Мыйзамынын долбоору бюджеттин узак мөөнөттүү туруктуулугун камсыз кылуу жана 2023–2025-жылдарда бюджеттик процессти натыйжалуу башкаруу максатында иштелип чыккан. Жогоруда аталган долбоор КР Бюджеттик кодексине ылайык даярдалган. Бул долбоордун милдеттери катары 2023–2027-жылдарга КР фискалдык саясатынын негизги багыттарынын долбоорунун негизги артыкчылыктары жана багыттары аныкталган.

2023–2025-жылдарга бюджеттин долбоорунда эсептөөлөрдүн негизине Кыргыз Республикасынын Министрлер Кабинетинин Төрагасынын кеңешмесинин протоколу менен жактырылган 2023–2027-жылдарга Кыргыз Республикасынын фискалдык саясатынын негизги багыттарынын долбоорунун параметрлери алынган.

2023–2027-жылдарга экономикалык көрсөткүчтөрдүн болжолун иштеп чыгуу үчүн база болуп 2023–2027-жылдарга Кыргыз Республикасынын социалдык-экономикалык өнүгүүсүнүн болжолу эсептелет, ал Кыргыз Республикасынын Министрлер Кабинетине караштуу Макроэкономикалык жана инвестициялык саясат боюнча координациялык кеңеш тарабынан жактырылган.

2023–2025-жылдарга Кыргыз Республикасынын мамлекеттик бюджетинин киреше бөлүгүн түзүү 2023–2027-жылдарга Кыргыз Республикасын социалдык-экономикалык өнүктүрүүнүн Болжолдорунун, бир катар жылдар үчүн иш жүзүндө түшүүлөрдүн, Кыргыз Республикасынын колдонуудагы мыйзамдарынын негизинде 2022-жылы кирешелердин түшүүсүн баалоонун базасында ишке ашырылат.

Мамлекеттик инвестициялардын гранттарын эске алуу менен мамлекеттик бюджеттин кирешелеринин жалпы көлөмү 2023-жылга 352 323,0 млн сом суммасында же ИДПга карата 38,0% деңгээлинде болжолдонууда. 2022-жылдын бекитилген бюджетине салыштырмалуу мамлекеттик бюджеттин кирешеси номиналдык туюнтууда 47 136,3 млн сомго көбөйөт. 2024–2025-жылдар мезгилинде мамлекеттик инвестициялардын гранттарын эске алуу менен мамлекеттик бюджеттин кирешелеринин жалпы көлөмү 422 859,5 млн сомду жана 478 926,0 млн сомду түзөт.

Мамлекеттик инвестициялардын гранттарын эске алуу менен республикалык бюджеттин жалпы кирешелери 2023-жылы 322 766,0 млн сом суммасында же ИДПга карата 34,8% каралууда. Номиналдык туюнтууда республикалык бюджеттин кирешелери 2022-жылдын бекитилген бюджетине карата 14,4% га же 40 653,2 млн сомго көбөйөт. 2024–2025-жылдар аралыгында республикалык бюджеттин кирешелери тийиштүү түрдө 389 211,5 млн сомду жана 443 829,8 млн сомду түзөт. 

2023-жылга республикалык бюджеттин чыгашаларынын жалпы көлөмү каржылык активдерди эсепке албаганда 344 029,2 млн сом (ИДПга карата 37,1 %) белгиленет, бул 2022-жылдын бекитилген бюджетинен 52 794,7 млн сомго көп. Финансылык активдерди эсепке алуу менен чыгашалардын жалпы суммасы 382 165,9 млн сом деңгээлинде белгиленүүдө, анын ичинде бюджеттик каражаттардын эсебинен – 314 754,6 млн сом, бул 2022-жылдын бекитилген бюджетинен 57 312,9 млн сомго көп, атайын эсептердин каражаттары – 19 840,0 млн сом, бул 2022-жылдын бекитилген бюджетинен 5 378,4 млн сомго, мамлекеттик инвестициялардын каражаттары – 47 571,2 млн сом, бул 2022-жылдын бекитилген бюджетинен 9 792,4 млн сомго көп.

2024–2025-жылдар мезгилинде финансылык активдерди эсепке албаганда республикалык бюджеттин чыгашалары тиешелүү түрдө 375 807,4 млн сомду жана 420 314,0 млн сомду түзөт.

2023-жылга республикалык бюджеттин тартыштыгы 21 263,2 млн сомду же ИДПнын 2,3% ын түзөт.

2023-жылы бюджеттин тартыштыгын жабууга 21 263,2 млн сом суммасында каржылоо булактары каралган.

Ички булактар боюнча 2 283,5 млн сом суммасында оң сальдо каралган.

Тышкы булактар боюнча 18 979,7 млн сом суммасында оң сальдо каралган.

2024–2025-жылдары республикалык бюджеттин профицити тийиштүү түрдө 13 404,0 млн сом жана 23 515,8 млн сом суммасында пландаштырылууда.

Тиркелген файлдар

rar
Кырг.rar

1853969 MB

rar
Рус.rar

1932446 MB

Бөлүшүү

Тэгдэр

Түзүлгөн

-
7969