“Кыргыз Республикасынын 2024-жылга жана 2025–2026-жылдардын пландык мезгилине республикалык бюджети жөнүндө” Кыргыз Республикасынын Мыйзамынын долбоору

“Кыргыз Республикасынын 2024-жылга жана 2025–2026-жылдардын пландык мезгилине республикалык бюджети жөнүндө” Кыргыз Республикасынын Мыйзамынын долбоору

“Кыргыз Республикасынын 2024-жылга жана 2025–2026-жылдардын пландык мезгилине республикалык бюджети жөнүндө” Кыргыз Республикасынын Мыйзамынын долбоору Кыргыз Республикасынын Бюджеттик кодексине ылайык иштелип чыкты. Бул долбоордун максаттары катары 2024-2028-жылдарга Кыргыз Республикасынын фискалдык саясатынын негизги багыттарынын долбоорунун негизги артыкчылыктары жана багыттары аныкталган.

2023–2025-жылдарга бюджеттин долбоорунда эсептөөлөрдүн негизине Кыргыз Республикасынын Министрлер Кабинетинин Фискалдык жана инвестициялык саясат боюнча кеңеши тарабынан жактырылган
2024-2028-жылдарга Кыргыз Республикасынын фискалдык саясатынын негизги багыттарынын долбоорунун параметрлери алынган.

2024-2028-жылдарга экономикалык көрсөткүчтөрдүн болжолун иштеп чыгуу үчүн база болуп 2024-2028-жылдарга Кыргыз Республикасынын социалдык-экономикалык өнүктүрүүнүн болжолу эсептелет, ал Кыргыз Республикасынын Министрлер Кабинетинин 2023-жылдын 8-сентябрындагы № 454 токтому менен жактырылган.

2024–2026-жылдарга Кыргыз Республикасынын мамлекеттик бюджетинин киреше бөлүгүн түзүү 2024–2028-жылдарга Кыргыз Республикасын
социалдык-экономикалык өнүктүрүүнүн болжолунун, бир катар жылдар үчүн иш жүзүндө түшүүлөрдүн, 2023-жылы кирешелердин түшүүсүн баалоонун базасында Кыргыз Республикасынын колдонуудагы мыйзамдарынын негизинде ишке ашырылды.

Мамлекеттик инвестициялардын гранттарын эске алуу менен мамлекеттик бюджеттин кирешелеринин жалпы көлөмү 2024-жылга 413 367,3 млн сом суммасында же ИДПга карата 32,8% деңгээлинде болжолдонууда. 2023-жылдын бекитилген бюджетине салыштырмалуу мамлекеттик бюджеттин кирешеси номиналдык туюнтууда 61 044,3 млн сомго көбөйөт. 2025–2026-жылдар мезгилинде мамлекеттик инвестициялардын гранттарын эске алуу менен мамлекеттик бюджеттин кирешелеринин жалпы көлөмү тийиштүү түрдө 461 278,8 млн сомду жана 512 851,6 млн сомду түзөт.

Мамлекеттик инвестициялардын гранттарын эске алуу менен республикалык бюджеттин жалпы кирешелери 2024-жылы 378 437,9 млн сом суммасында же ИДПга карата 30,1% каралууда. Номиналдык туюнтууда республикалык бюджеттин кирешелери 2023-жылдын бекитилген бюджетине карата 16,4% га же 53 371,8 млн сомго көбөйөт. 2025–2026-жылдар аралыгында республикалык бюджеттин кирешелери тийиштүү түрдө 423 261,3 млн сомду жана 470 883,8 млн сомду түзөт.

2024-жылга республикалык бюджеттин чыгымдарынын жалпы көлөмү финансылык активдерди эсепке албаганда 358 794,4 млн сом деңгээлинде (ИДПга карата 28,5 %) белгиленди, бул 2023-жылдын бекитилген бюджетинен 12 465,2 млн сомго көп. Финансылык активдерди эсепке алуу менен чыгымдардын жалпы суммасы 448 125,2 млн сом деңгээлинде белгиленүүдө, анын ичинде бюджеттик каражаттардын эсебинен – 365 927,2 млн сом, бул 2023-жылдын бекитилген бюджетинен 48 872,6 млн сомго көп, атайын эсептердин каражаттары – 20 859,4 млн сом, бул 2023-жылдын бекитилген бюджетинен 1 019,4 млн сомго көп, мамлекеттик инвестициялардын каражаттары – 61 338,6 млн сом, бул
2023-жылдын бекитилген бюджетинен 13 767,3 млн сомго көп.

2025–2026-жылдар мезгилинде финансылык активдерди эсепке албаганда республикалык бюджеттин чыгымдары тиешелүү түрдө 398 352,2 млн сомду жана 441 365,0 млн сомду түзөт.

2024-жылга республикалык бюджеттин профицити 19 643,5 млн сомду же ИДПнын 1,6% ын түзөт.

2025–2026-жылдарда республикалык бюджеттин профицити тийиштүү түрдө 24 909,0 млн. сом жана 29 518,8 млн. сом суммасында пландаштырылууда.

 

Тиркелген файлдар

zip
РБ 2024.zip

3.1 MB

Бөлүшүү

Тэгдэр

Түзүлгөн

-
2763