2023-ЖЫЛДЫН I-ЖАРЫМ ЖЫЛДЫГЫНДА БАТКЕН ОБЛУСУНДА ӨКМӨТТӨР АРАЛЫК ТРАНСФЕРТТЕР

2023-ЖЫЛДЫН I-ЖАРЫМ ЖЫЛДЫГЫНДА БАТКЕН ОБЛУСУНДА ӨКМӨТТӨР АРАЛЫК ТРАНСФЕРТТЕР

2023-жылдын I-жарым жылдыгына карата Баткен облусунда бюджеттер аралык трансферттер төмөнкүдөй өлчөмдө каржыланды:

-164,2 млн сом теңдештирүүчү трансферт;
-91,4 млн сом максаттуу трансферттер;

Бөлүшүү

Түзүлгөн

Алтынай
1188