Баткен облусуна республикалык бюджеттин эсебинен I-жарым жылдыгына каржыланган каражаттар боюнча маалымат

Баткен облусуна республикалык бюджеттин эсебинен I-жарым жылдыгына каржыланган каражаттар боюнча маалымат

#Баткен

Баткен облусунун өнүгүү программасына – 500 млн. сом.
Ишкерлерге бюджеттик кредиттер. (Баткен облусунун чарба жүргүзүүчү субъекттерине келтирилген зыяндын ордун толтурууга) - 90,2 млн. сом.
Бюджеттер аралык трансферттер :
Баткен облусу боюнча республикалык бюджеттин эсебинен бюджеттер аралык трансферттер катары жалпысынан 255,6 млн сом акча каражаты каржыланган, алар:
Теңдөөчү трансферт – 164,2 млн. сом;
Максаттуу трансферттер катары жалпы 91,4 млн.сом

Бөлүшүү

Тэгдэр

Түзүлгөн

Алтынай
1304