2023-ЖЫЛДЫН I-ЖАРЫМ ЖЫЛДЫГЫНДА ЧҮЙ ОБЛУСУНДА ӨКМӨТТӨР АРАЛЫК ТРАНСФЕРТТЕР

2023-ЖЫЛДЫН I-ЖАРЫМ ЖЫЛДЫГЫНДА ЧҮЙ ОБЛУСУНДА ӨКМӨТТӨР АРАЛЫК ТРАНСФЕРТТЕР

2023-жылдын биринчи жарым жылдыгына карата Чуй облусу боюнча бюджеттер аралык трансферттер төмөнкүдөй өлчөмдө каржыланды:

-    Теңдештирүүчү трансферт 157,4 млн. сомов;
-    Максаттуу трансферттер 51,5 млн. сомов;

Бөлүшүү

Түзүлгөн

Алтынай
1168