2023-ЖЫЛДЫН I-ЖАРЫМ ЖЫЛДЫГЫНДА ТАЛАС ОБЛУСУНДА ӨКМӨТТӨР АРАЛЫК ТРАНСФЕРТТЕР

2023-ЖЫЛДЫН I-ЖАРЫМ ЖЫЛДЫГЫНДА ТАЛАС ОБЛУСУНДА ӨКМӨТТӨР АРАЛЫК ТРАНСФЕРТТЕР

2023-жылдын биринчи жарым жылдыгына карата Талас облусу боюнча бюджеттер аралык трансферттер төмөнкүдөй өлчөмдө каржыланды:

-    Теңдештирүүчү трансферт 96,4 млн. сомов;
-    Максаттуу трансферттер 9,2 млн. сомов;

Бөлүшүү

Түзүлгөн

Алтынай
1120