2024-жылы республикалык бюджеттин профицити 11 млрд сомго жакындайт

2024-жылы республикалык бюджеттин профицити 11 млрд сомго жакындайт

Эгерде жыл башында консолидацияланган бюджет 503 миллиард сом өлчөмүндө пландаштырылган болсо, тиешелүү өзгөртүүлөр жана тактоолорду киргизүү менен 570 миллиард сомго жеткирилген. Чыгымдардын басымдуу бөлүгүн социалдык объекттерди куруу, жолдорду куруу, айыл чарба жана азык-түлүк коопсуздугу түзөт.

Бөлүшүү

Тэгдэр

Түзүлгөн

Сезим
819