2023-ЖЫЛДЫН АЛТЫ АЙЫНДА ЭМГЕК АКЫЛАРГА 62 МЛРД СОМ ЧЫГЫМДАЛДЫ

2023-ЖЫЛДЫН АЛТЫ АЙЫНДА ЭМГЕК АКЫЛАРГА 62 МЛРД СОМ ЧЫГЫМДАЛДЫ

2023-жылдын январь-июнь айлары үчүн эмгек акы төлөө фонду боюнча чыгымдар 61 964,9 млн сомду түздү жана 18 302,8 млн сомго же, 2022-жылдын ушул мезгилине салыштырмалуу 41,9% га көбөйдү.

Бул өсүш 2022-жылы мамлекеттик жарандык кызматчылардын жана муниципалдык кызматчылардын, ошондой эле бюджеттик чөйрөдөгү кызматкерлердин башка категорияларынын эмгегине акы төлөө шарттарын өркүндөтүүгө байланышкан:
- 2022-жылдын 1-апрелинен тартып социалдык чөйрөнүн кызматкерлери, мамлекеттик жарандык кызматчылардан жана муниципалдык кызматчылардан тышкары;
- 2022-жылдын 1-августунан баштап мамлекеттик жарандык кызматчылар жана муниципалдык кызматчылар.

Бөлүшүү

Тэгдэр

Түзүлгөн

Алтынай
1393