2022 жылга РБнин чыгашалардын аткарылышы

2022 жылга РБнин чыгашалардын аткарылышы

Кыргыз Республикасынын 2022-жылдагы республикалык бюджетинин каражаттары боюнча чыгашалар сметаларынын аткарылышы жөнүндө отчету

Кыргыз Республикасынын 2022-жылдагы республикалык бюджетинин каражаттары боюнча чыгашалар сметаларынын аткарылышы жөнүндө отчету

Тиркелген файлдар

Бөлүшүү

Тэгдэр

Түзүлгөн

Назик
827

Окшош жаңылыктар