"Чыгымдар да, муктаждыктар да өсүп жатат. Финансы министрлигинин башчысы бюджеттеги абалга токтолду"

"Чыгымдар да, муктаждыктар да өсүп жатат. Финансы министрлигинин башчысы бюджеттеги абалга токтолду"

KAKTUS MEDIA:

Бөлүшүү

Тэгдэр

Түзүлгөн

-
1890