Коммерциялык банктарда убактылуу бош акча каражаттарын жайгаштыруу

Коммерциялык банктарда убактылуу бош акча каражаттарын жайгаштыруу

Кыргыз Республикасынын Финансы министрлиги, Кыргыз Республикасынын Министрлер Кабинетинин 2022-жылдын 11-мартындагы №135 "Кыргыз Республикасынын бюджеттик системасынын бюджеттеринин убактылуу бош каражаттарын коммерциялык банктарда жайгаштыруу тартибин бекитүү жөнүндө" токтомуна ылайык Кыргыз Республикасынын бюджеттик системасынын бюджеттеринин убактылуу бош каражаттарын коммерциялык банктарда жайгаштыруу ниетин билдирет.

Жайгаштыруу боюнча сунуштар Кыргыз Республикасынын Финансы министрлигинин конкурстук комиссиясы тарабынан каралат.

Жайгаштырууга каралган акча каражатынын жалпы көлөмү 3,0 млрд.сом, 11 лотко бөлүнгөн, мөөнөтү 10 ай.

 

Депозиттин суммасы (сом

Депозиттик жайгаштыруунун мөөнөтү

(ай

Депозит боюнча пайыздык ставканын баштапкы өлчөмү (жылдык %)

ЛОТ №1

100 000 000

до 11

10

ЛОТ №2

125 000 000

до 11

10

ЛОТ №3

150 000 000

до 11

10

ЛОТ №4

175 000 000

до 11

10

ЛОТ №5

200 000 000

до 11

10

ЛОТ №6

250 000 000

до 11

10

ЛОТ №7

300 000 000

до 11

10

ЛОТ №8

350 000 000

до 11

10

ЛОТ №9

400 000 000

до 11

10

ЛОТ №10

450 000 000

до 11

10

ЛОТ №11

500 000 000

до 11

10

Жалпы

3 000 000 000,0

 

 

 

 

 Коммерциялык банктарды тандоо конкурсуна катышууга Табыштамалар             2024-жылдын 15-февраль, саат 18-00 го чейин кабыл алынат (табыштамаларды тапшыруу дареги Эркиндик бульвары 58-а, Борбордук казыналыктын имараты, 4-кабат, Болжолдоо сектору, тел: 62-59-19, 62-53-13 (3471)).

 

Бөлүшүү

Тэгдэр

Түзүлгөн

Алтынай
639