«Мамлекеттик сатып алуулар чөйрөсүндө контракты банктык коштоону ишке ашыруу» темасында семинар өттү

«Мамлекеттик сатып алуулар чөйрөсүндө контракты банктык коштоону ишке ашыруу» темасында семинар өттү

Кыргыз Республикасынын Финансы министрлиги бүгүнкү күндө пилоттук режимде контрактты банктык коштоо долбоорун ишке ашыруу боюнча жигердүү иштеп жатат.

Кыргыз Республикасынын Финансы министрлиги контрактты банктык коштоо жаатындагы ченемдик укуктук актыларды иштеп чыгуу, өзгөртүү жана бекитүү боюнча иштерди жүргүздү:

  • “Мамлекеттик сатып алуулар жөнүндө” Кыргыз Республикасынын Мыйзамы (3,12,49-беренелер);
  • Кыргыз Республикасынын Министрлер Кабинетинин 2022-жылдын 27-сентябрындагы №522 “Мамлекеттик сатып алуулар чөйрөсүндө контрактты банктык коштоону камсыз кылуу тартиби жөнүндөгү” токтому;
  • Кыргыз Республикасынын Финансы министрлигинин 2022-жылдын 28-октябрындагы № 169-п “Мамлекеттик сатып алуулар чөйрөсүндө контрактты банктык коштоону киргизүү боюнча иш-чаралар жөнүндөгү” буйругу.

«Мамлекеттик сатып алуулар жөнүндө» Кыргыз Республикасынын Мыйзамынын 3-беренесине ылайык, контракты банктык коштоо – бул банктык коштоо жөнүндө келишимдин негизинде акча каражаттарын максаттуу чыгымдоону контролдоо үчүн ыйгарым укуктуу банктардын биринде ачылган өзүнчө эсепте, ушул контракты аткаруунун алкагында башка адамдар тарабынан контракты аткаруунун жүрүшүндө берүүчү жана бардык тартылгандар ишке ашыруучу төлөмдөрдү жүргүзүүнү, эсептөөлөргө мониторинг жүргүзүүнү ыйгарым укуктуу банктын камсыз кылуусу, ошондой эле сатып алуучу уюмга/Агентке контракттарды банктык коштоонун жыйынтыктарын жеткирүү.

Долбоордун масштабдуу жүзөгө ашырылышынын алдында жана кызыкдар тараптарды Контракты банктык коштоо долбоорунун бизнес процесстери менен тааныштыруу жана окутуу максатында, 2023-жылдын 16-мартында Кыргыз Республикасынын Финансы министрлигинин Окуу борборунда «Кыргыз Республикасынын мамлекеттик сатып алуулар чөйрөсүндөгү контакты  банктык коштоону ишке ашыруу» темасында «Газпромбанк» ААК өкүлдөрүнүн катышуусу менен (Москва шаары, Россия Федерациясы) видеоконференция форматында семинар уюштурулду. 

Бул семинарды Кыргыз Республикасынын Финансы министрлигинин өнөктөшү – «Газпромбанк» ААК (Москва шаары, РФ) өткөрдү.

Адистештирилген семинардын программасы төмөнкү темаларды камтыды:

  1. Контракты банктык коштоону пайдалануу менен Кыргыз Республикасынын мамлекеттик сатып алуулар чөйрөсүндө сатып алууларды уюштуруунун жана келишимдерди түзүүнүн тартиби;
  2. «Интерактивдүү отчеттуулук» АТсы - контрактты банктык коштоо боюнча маалыматтык сервисин демонстрациялоо;
  3. Суроо-жооп сессиясы.

Аталган семинарга 20 сатып алуучу уюмдардын, капиталында мамлекеттик үлүшү бар 3 коммерциялык банктын өкүлдөрү, КР Финансы министрлигинин Аймактык башкармалыктарынын жана башка түзүмдүк, ведомстволук бөлүмдөрүнүн 20-25 өкүлдөрү катышты.

Контрактты банктык коштоо механизмин өз убагында толук масштабда ишке ашыруунун маанилүүлүгүн эске алуу менен видеоконференция форматында окуу семинарларынын сериясы улантылат.

Түзүлгөн

Алтынай
2565