“Мамлекеттик сатып алуулар чөйрөсүндө Контракты банктык коштоосатып алууларды уюштуруу жана келишимдерди түзүүнүн тартиби" темасында семинар өткөрүлдү

“Мамлекеттик сатып алуулар чөйрөсүндө Контракты банктык коштоосатып алууларды уюштуруу жана келишимдерди түзүүнүн тартиби" темасында семинар өткөрүлдү

“Кыргыз Республикасынын мамлекеттик сатып алуулар чөйрөсүндө Контракты банктык коштоосатып алууларды уюштуруу жана келишимдерди түзүүнүн тартиби" темасында сатып алуучу уюмдарга семинар өткөрүлдү.

КР Финансы министрлиги бүгүнкү күндө республика боюнча андан ары толук масштабдуу жүзөгө ашыруу үчүн пилоттук режимде «Контрактты банктык коштоо» долбоорун ишке ашыруунун үстүндө жигердүү иштеп жатат.

Бул долбоорду ишке ашыруу жана кызыкдар тараптарды окутуу алкагында берүүчүлөр, ыйгарым укуктуу банктар жана КР Финансы министрлигинин бардык Аймактык башкармалыктары үчүн “Кыргыз Республикасынын мамлекеттик сатып алуулар чөйрөсүндө контракты банктык коштоону колдонуу менен сатып алууларды уюштуруу жана келишимдерди түзүүнүн тартиби” темасында сатып алуучу уюмдарга кезектеги семинар өткөрүлдү. Катышуучуларды максималдуу камтуу максатында, семинар онлайн режиминде өткөрүлүп, Zoom – проприетардык видеоконференция уюштуруу программасы аркылуу онлайн байланыш уюштурулду.

Бул семинарды Кыргыз Республикасынын Финансы министрлигинин өнөктөшү – «Газпромбанк» АКсы (Москва шаары, РФ) өткөрдү.

Окутуу семинардын жүрүшүндө «Газпромбанк» АКнын (Москва шаары, РФ) өкүлдөрү мамлекеттик сатып алуулар чөйрөсүндө “Контракты банктык коштоонун” төмөнкү бөлүмдөрү боюнча презентация жасашты:

  • тартибин аныктоочу ченемдик укуктук актылар;
  • катышуучулар;
  • өз ара аракеттенүү схемасы;
  • этаптар жана башкалар.

Семинарга 30 ашык сатып алуу уюмдардын, берүүчүлөрдүн, ыйгарым укуктуу банктардын, КР Финансы министрлигинин түзүмдүк жана Аймактык башкармалыктарынын бөлүмдөрүнүн 50 ашуун өкүлдөрү катышты.

Бөлүшүү

Түзүлгөн

Алтынай
2312