Социалдык чегерүүлөрдү эсепке алуу менен акыркы 3 жылда эмгек акыларга бюджеттен бөлүнгөн каражаттар

Социалдык чегерүүлөрдү эсепке алуу менен акыркы 3 жылда эмгек акыларга бюджеттен бөлүнгөн каражаттар

2020-жыл – 61,8 млрд сом 2021 - 65,2 млрд сом 2022- 95,3 млрд сом 2023-жылы такталган бюджетке ылайык, социалдык чегерүүлөрдү эске алуу менен эмгек акыларга 122,2 млрд сом болүнгөн.

 

Эмгек акынын орточо өсүшү:

- билим берүү жана илим кызматкерлерине 180% чейин, штаттык саны 169,8 миң бирдик;

- медициналык кызматкерлерине 150% чейин, штаттык саны 85,0 миң бирдик;

- маданият, маалымат жана спорт кызматкерлерине 200% тегерегинде, шаттык саны болжол менен 17,3 миң бирдик;

- социалдык коргоо кызматкерлери 200% чейин, штаттык саны 3,3 миң бирдик;

- мамлекеттик жарандык кызматчылардын 210% чейин, штаттык саны 17,9 миң бирдик;

- муниципалдык кызматчылардын 253% чейин, штаттык саны 10,3 миң бирдик;

- мамлекеттик кызматчылардын категориясына кирбеген кызматчылардын 212% чейин, штаттык саны 11,6 миң бирдик;

- техникалык тейлөөчү персоналдын 178% чейин, штаттык саны 5,0 миң бирдик;

- кенже тейлөөчү персоналдын 172% чейин, штаттык саны 6,8 миң бирдик;

- бош жалданган жана жарандык персоналдын 169% чейин, штаттык саны 6,2 миң бирдик.

2022-жылдын 1-октябрынан тартып Кыргыз Республикасынын Президентинин 2022-жылдын 19-сентябрында №314 “Кыргыз Республикасынын аскер кызматчыларына жана укук коргоо органдарынын кызматкерлерине акчалай акы төлөө системасын өркүндөтүү жөнүндө” Жарлыгынын негизинде, Кыргыз Республикасынын прокуратура органдарынын системасынын кызматкерлерин кошпогондо, Кыргыз Республикасынын аскер кызматчыларына жана укук коргоо органдарынын кызматкерлерине кызмат үчүн үстөктөрдү жылдык эмгек акынын фондунун 80 пайызына чейин жогорулатуу каралган.

Жылдык керектөө 10,0 млрд. сомдон жогору түздү, 2022-жылдын 1-октябрнан баштап 3,0 млрд. сомдун тегерегин түздү.

Баткен областындагы кызмат үчүн үстөктөрдү эсепке албагандагы эмгек акынын орточо өсүшү:

- укук коргоо органдарынын кызматчылардын 210% га чейин;

- аскер кызматчылардын 240% га чейин.

Тиркелген файлдар

Бөлүшүү

Түзүлгөн

Сезим
564