Мамлекеттик финансылык отчеттуулуктун жалпы стандарттары

Мамлекеттик финансылык отчеттуулуктун жалпы стандарттары

Кыргыз Республикасынын жалпы мамлекеттик органдарынын жалпы максаттардагы финансылык отчеттуулуктун концептуалдык негиздери

Жүктөө:

Тиркелген файлдар

Бөлүшүү

Тэгдэр

Түзүлгөн

-
2512