2023-ЖЫЛДЫН 3-КВАРТАЛЫНДАГЫ МАМЛЕКЕТТИК САТЫП АЛУУЛАРДЫН СТАТИСТИКАСЫ

2023-ЖЫЛДЫН 3-КВАРТАЛЫНДАГЫ МАМЛЕКЕТТИК САТЫП АЛУУЛАРДЫН СТАТИСТИКАСЫ

Мамлекеттик сатып алуулар жөнүндө» Кыргыз Республикасынын Мыйзамына ылайык жүргүзүлгөн мамлекеттик сатып алуулар боюнча 2023-жылдын 3-кварталында сатып алуучу уюмдар тарабынан жалпысынан 98 654 товарлар, жумуштар, кызмат көрсөтүүлөр жана консултациялык кызматтарынын жалпы суммасы 92,0 млрд сомду түздү.

Анын ичинен жалпы суммасы 43,4 млрд сомдук 65 711 сатып алуу ийгиликтүү аяктады.

Алар:

  • 31,2 млрд сомдук товарлар;
  • 10,001 млрд сомдук жумуштар;
  • 2,1 млрд сомдук кызмат көрсөтүүлөр;
  • 0,021 млрд сомдук консультациялык кызматтарды сатып алуулар.

КР Финансы министрлигинин Мамлекеттик сатып алуулар департаменти тарабынан 2023-жылдын 1-январынан 30-сентябрына чейинки аралыкта 126 сатып алуучу уюмга 1 млн 555 миң сом айып санкциялары салынып, анын 940 миң сому төлөнгөн.

КРФМ

***

       

Тиркелген файлдар

Бөлүшүү

Тэгдэр

Түзүлгөн

Алтынай
1007