Иштин натыйжалуулугун жогорулатууга багытталган стратегиялык чаралар (РРА)

Иштин натыйжалуулугун жогорулатууга багытталган стратегиялык чаралар (РРА)

Иштин натыйжалуулугун жогорулатууга багытталган стратегиялык чаралар (РРА)

Финансовый отчетФинансовый отчет:                                                      Отчет аудитора:                                                       Заимствования:

ОАО «Электрические станции»                                                 ОАО «Электрические станции»                                   ОАО «Электрические станции»

ОАО «НЭС Кыргызстан»                                                            ОАО «НЭС Кыргызстан»                                                  ОАО «НЭС Кыргызстан» 

ОАО «Северэлектро»                                                                 ОАО «Северэлектро»                                                        ОАО «Северэлектро» 

ОАО «Востокэлектро»                                                                ОАО «Востокэлектро                                                     ОАО «Востокэлектро»

ОАО «Ошэлектро»                                                                       ОАО «Ошэлектро»                                                         ОАО «Ошэлектро»

ОАО «Жалалабатэлектро»                                                          ОАО «Жалалабатэлектро»                                            ОАО «Жалалабатэлектро»

ОАО «Бишкектеплосеть»                                                            ОАО «Бишкектеплосеть»                                                ОАО «Бишкектеплосеть»

ОАО «ЧаканГЭС                                                                          ОАО «ЧаканГЭС                                                         

ОАО «Национальная энергетическая холдинговая компания»           ОАО «Национальная энергетическая холдинговая компания»

 

 

 

 

 

 

Тиркелген файлдар

Бөлүшүү

Тэгдэр

Түзүлгөн

Сезим
784

Окшош жаңылыктар