Талас облусуна бюджеттер аралык трансферттер тарабынан 144,7 млн сом акча каражаты каржыланган

Талас облусуна бюджеттер аралык трансферттер тарабынан 144,7 млн сом акча каражаты каржыланган

КР Талас облусунун 2023-жылдын I-жарым жылдыгына республикалык бюджеттин эсебинен каржыланган каражаттар:

Бюджеттер аралык трансферттер :
Талас облусу боюнча 2023-жылдын республикалык бюджеттин эсебинен бюджеттер аралык трансферттер катары жалпысынан  144,7 млн сом акча каражаты каржыланган, алар:
Теңдөөчү трансферт (ВГ) –  112,4 млн. сом;
Максаттуу трансферттер (ЦТ) катары жалпы   32,3 млн. сом
Регионду өнүктүрүү фонддору боюнча:
Талас облусу боюнча 2023-жылдын I-жарым жылдыгына 93,0 млн. сом акча каражаты каржыланды, анын ичинен:
- Облустук өнүктүрүү фонду 38,0 млн. сом;
- Райондук өнүктүрүү фонддору - 55,0 млн сом.
-Республикалык бюджеттен өз алдынча жергиликтүү органдарга электр энергияга 69,6 млн. сом каржыланган.

Бөлүшүү

Түзүлгөн

Алтынай
1292