Тендердин акчасын "жеп келгендерге" эмне болот?

Тендердин акчасын "жеп келгендерге" эмне болот?

Тендердин акчасын "жеп келгендерге" эмне болот?

Бөлүшүү

Түзүлгөн

Алтынай
1111