Ош облусун жана Ош шаарын өнүктүрүү үчүн товардык кредиттер

Ош облусун жана Ош шаарын өнүктүрүү үчүн товардык кредиттер

Финансы-кредиттик фонд Агробизнестин атаандаштыкка жөндөмдүүлүк борбору жана Коомчулукту өнүктүрүү жана инвестициялоо агенттиги менен бирдикте Дүйнөлүк банктын "Ош шаары жана Ош облусун региондук экономикалык өнүктүрүү"долбоорун ишке ашырат.

Насыя берүүнүн шарттары

Финансы-кредиттик фонд Агробизнестин атаандаштыкка жөндөмдүүлүк борбору жана Коомчулукту өнүктүрүү жана инвестициялоо агенттиги менен бирдикте Дүйнөлүк банктын "Ош шаары жана Ош облусун региондук экономикалык өнүктүрүү"долбоорун ишке ашырат.

Айыл чарба өндүрүшү үчүн товар түрүндө инвестицияларды берүү аркылуу өндүрүштүн жана агро-кайра иштетүүнүн сапатын жакшыртууга жана көлөмүн жогорулатууга багытталган максаттуу инвестицияларды каржылоо үчүн товардык кредитти берүү менен Агро-ишканалар менен чакан айыл чарба өндүрүүчүлөрүнүн ортосундагы өнөктөштүккө колдоо көрсөтүү максатында "Ош облусунда жана Ош шаарында аймактык экономикалык өнүгүү"долбоору бекитилди.

Жалпысынан долбоордо 25 жемиштүү өнөктөштүктү түзүү жана 10 000 фермерди тартуу пландаштырылууда.

Товардык кредиттер төмөнкү шарттар боюнча берилет:

- бир айыл чарба өндүрүүчүсүнө-2 000 000 сомго чейин;

- Айыл чарба кооперативдери-фермердик чарбалар, үрөнчүлүк чарбалар, асыл тукум чарбалар үчүн – 20 000 000 сомго чейин;

-тамак-аш жана кайра иштетүү өнөр жай ишканалары, агро-соода-логистикалык борборлор, айыл чарба товарларын жана кызмат көрсөтүүлөрүн жеткирүүчүлөр үчүн 35 000 000 сомго чейин.

Мында кошумча нарктын 1 чынжырчасын түзүүгө сумма 100 000 000 сомдон ашпоого тийиш.

Пайыздык чени:

- 1,5% - жеке Айыл чарба өндүрүүчүлөрү жана дыйкан чарбалары;

- 1,5% - Айыл чарба кооперативдери, үрөнчүлүк жана асыл тукум чарбалары;

- 2% - тамак-аш жана кайра иштетүү өнөр жай ишканалары, агро-соода-логистикалык борборлор, айыл чарба товарларын жана кызмат көрсөтүүлөрүн жеткирүүчүлөр.

Кайтаруу мөөнөтү:

– 5 жылга чейин-өсүмдүк өстүрүү чөйрөсүндө-жеке Айыл чарба өндүрүүчүлөрү, Айыл чарба кооперативдери, үрөнчүлүк жана асыл тукум чарбалары, бир жылдык көчөттөрдү өстүрүүчүлөр;

– 7 жылга чейин-мал чарба жана өсүмдүк өстүрүү чөйрөсүндө, көп жылдык өсүмдүктөрдү өстүрүүчү;

– 7 жылга чейин- тамак-аш жана кайра иштетүү өнөр жай ишканалары, агро-соода-логистикалык борборлор, айыл чарба товарларын жана кызмат көрсөтүүлөрүн жеткирүүчүлөр үчүн

Өндүрүмдүү өнөктөштүктүн аталышы:

* Сүт

* Эт (бодо мал)

* Эт (МРС)

* Эт (Топоз)

* Картошка

* Алма

* Кокон гилас

* Бал

* Пахта

* Өзгөн күрүч

* Балык

* Өсүмдүк майы

* Чөптөр

* Канаттуулар чарбасы

 

Бөлүшүү

Тэгдэр

Түзүлгөн

Алтынай
804