Убактылуу бош акча каражаттарын жайгаштыруу боюнча сынактын шарттары

Убактылуу бош акча каражаттарын жайгаштыруу боюнча сынактын шарттары

Кыргыз Республикасынын Министрлер Кабинетинин "Кыргыз Республикасынын бюджеттик тутумунун бюджеттеринин убактылуу эркин каражаттарын коммерциялык банктарда жайгаштыруунун Тартибин бекитүү жөнүндө"  2022-жылдын 11-мартындагы №135 токтомуна ылайык

Кыргыз Республикасынын Финансы министрлиги Кыргыз Республикасынын бюджет тутумунун убактылуу бош каражаттарын, коммерциялык банктарга жайгаштыруу ниети тууралуу билдирет.

Жайгаштыруу 1 Лот менен 800,0 млн.сом өлчөмүндө жана мөөнөтү 2,5 айга берилет (бюджеттик жылдын аягына чейин). Каражаттарды депозиттерге жайгаштыруу үчүн коммерциялык банктар үчүн ачык конкурстук тандоо аркылуу өтөт.

Кыргыз Республикасынын Финансы министрлиги коммерциялык банктарды конкурстук тандоого активдүү катышууга чакырат. Конкурска катышууга арыздар Кыргыз Республикасынын Финансы министрлигинин Борбордук казыналыгы тарабынан 2022-жылдын 7-октябрына чейин (саат 17-00 го чейин) чейин кабыл алынат.

Конкурстун бардык маселелери боюнча жооптуу аткаруучуларга кайрылсаңыздар болот (Акча каражаттарын болжолдоо сектору): тел 0 (312) 62-59-19, 0 (312) 62-53-13 кошумча 3463.

Тиркелген файлдар

Бөлүшүү

Тэгдэр

Түзүлгөн

-
2741