Япония Кыргыз Республикасынын мамлекеттик кызматкерлерин окутууга 2,3 миллион доллар бөлдү

Япония Кыргыз Республикасынын мамлекеттик кызматкерлерин окутууга 2,3 миллион доллар бөлдү

Акчабар

Бөлүшүү

Тэгдэр

Түзүлгөн

-
2483